Välkommen till Kunskap Om Romer.
För tillfället kan du bara boka föreläsning om romernas, historia, kultur och nutid med Emir Selimi.
Mejla till boka@emirselimi.com eller besök
www.EmirSelimi.com för mer information.